• Rabu, 08 Juli 2020 | 14:53
MoeslimChoiceTV

Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah  ﷻ. Semua nabi yang diutus ke bumi diyakini menyerukan Islam yakni taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Nabi Muhammad ﷺ  sebagai penutup segala nabi dan rasul kemudian menyempurnakan risalah Islam.

Islam berakar kata dari “aslama”, “yuslimu”, “islaaman” yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah  ﷻ.

Top